Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Trinity Events συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε την οργάνωση «Μπορούμε».

Το Μπορούμε είναι η συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας ανθρώπων να μειώσουν τη σπατάλη φαγητού και παράλληλα να αυξήσουν την επισιτιστική προσφορά στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων», καθημερινά, η οργάνωση «Μπορούμε» σώζει φαγητό και τρόφιμα από όλους τους δωρητές και τα προσφέρουν, μέσω κοινωφελών φορέων, στους ανθρώπους που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και παράλληλα στηρίζουν επισιτιστικά τις πιο ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Πιστεύουμε ότι η δύσκολη περίοδος που διανύει η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο απαιτεί την ακόμα πιο έντονη αλλά και σταθερή στήριξη των φορέων που υποστηρίζουν συμπολίτες μας.

 Κανένα υπόλοιπο φαγητού εκδήλωσης δεν θα πηγαίνει χαμένο!
top